حسد

اگر آرامش و خوشبختي را بيابي مورد حسد واقع مي شوي

                                                  در هر حال به دنبال خوشبختي باش

!! نوشته شده توسط قاصدک | 19:12 | سه شنبه هفتم اردیبهشت 1389 •

تقدير

ظاهرا جبر تقدير پر زور تر از اختيار ماست... متاسفانه!

!! نوشته شده توسط قاصدک | 18:35 | چهارشنبه بیست و هفتم آبان 1388 •

بيا ...

بیا واز خیر خواندن خواب و تعبیر ترانه ام بگذر

تو که از بادیه ی بادها برنمی گردی

دیگر چه کار به کار عطر گلاب گریه های من داری ؟

بگذار شاعری

                    در این سوی سیاهی مدام خواب تو را ببینید...


                                                                                            يغما گلرويي

!! نوشته شده توسط قاصدک | 12:53 | پنجشنبه سی ام مهر 1388 •

واژه های من

تو بسیار بیشتر از آنکه می توانم بگویم می شنوی

تو همراه با من

به جایی می روی که واژه های من نمی توانند تو را ببرند...

!! نوشته شده توسط قاصدک | 21:53 | سه شنبه سوم شهریور 1388 •

شناخت

برای من خواندن این که شن های ساحل نرم است بس نیست

می خواهم که پاهای برهنه ام آن را حس کنند

به چشم من هر شناختی که مبتنی بر این احساس نباشد بیهوده است...

 

                                                                                                 آندره ژید

!! نوشته شده توسط قاصدک | 22:33 | شنبه بیستم تیر 1388 •

نرسیدیم ...

 

اگر هنوز زندگی می کنی٬ برای اینست که هنوز به آنجا که باید نرسیده ای.

 

                                                                                                

                                                                جبران خلیل جبران

!! نوشته شده توسط قاصدک | 2:4 | یکشنبه سی و یکم خرداد 1388 •

RSS